Video

Palmenco har utvecklat hårdvara för video för fordonsbruk sedan i början av 90-talet och följt teknikutvecklingen från VHS till HI8, DV och numera helt digitalt. Med varje teknikskifte har komplexiteten höjts men även möjligheterna har ökat. 
Kraven på säkerhet i framförallt videobilden då den ska kunna användas som bevisvärde har alltid varit höga och något som vi fokuserar på.

Idag används vår videoutrustning till framförallt beteendeövervakning i trafiken där bevis i form av video är viktigt. Detta kan till exempel vara farliga omkörningar, passering av rödljus eller heldragna linjer och liknande trafikbrott som äventyrar både förarens och andras liv i trafiken.


OSIRIS

OSIRIS utvecklades från grunden med fokus på mätsäkerhet och att alltid prioritera bild såväl som mätdata. Varje bildruta stämplas med ett unikt ID och kontroller görs så att någon bildruta aldrig tappas.

Bildstabiliteten har kontrollerats av RISE och OSIRIS videofiler används idag som bevismaterial av Polis i Norden.

 • Bildfrekvens 25fps
 • ​Upplösning 1920x1080/25p
 • Anpassad för fordonsel
 • E-märkt för fordonsmontage
 • USB och LAN för filöverföring
 • Fjärrstyrning via CAN
 • Monitorutgång HDMI

OSIRIS CAM

OSIRIS CAM är standardkameran gjord för videosystemet OSIRIS. Den är utvecklad för fordonsmiljö och kan styras genom systemets fjärrkontroll eller ett digitalt gränssnitt.

Kameran har en avancerad processor som i realtid överlagrar önskade mätdata, bild-ID och annan önskad information. Det yttre gränsnittet för bildsignalen är HDMI.

 • ​Upplösning 1920x1080/25p
 • 10x Optisk Zoom, 12x Digital
 • Robust hölje i aluminium
 • Enkelt justerbar kulled
 • Överlagring med mätdata
 • Anpassad för fordonsel
 • E-märkt för fordonsmontage