INTEGRITETSPOLICY

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.palmenco.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vad betraktar vi som nödvändig information att spara och varför

När du i egenskap som privatperson eller som representant för ett företag, myndighet eller organistation kontaktar oss med begäran av information, offert, beställning av produkt och/eller tjänst behöver vi spara information som entydigt pekar ut just dig för att kunna tillmötesgå din begäran. Det kan vara (men begränsas inte till) namn, telefonnummer, epost-adress, leverans- och fakturaadress, arbetsplats eller det företag, myndighet eller organisation du i det aktuella ärendet representerar.

En begäran av dig föranleder ett arbete hos oss, ett så kallat ärende.

Då ärendet är genomfört sparas ärendets all information, inklusive dina personuppgifter, i våra system för verksamheten nödvändig uppföljning. Sådan uppföljning kan vara (men begränsas inte till) kallelse av instrument för kalibrering och årsöversyn, service, garantiärenden och tekniskinformation. Vi kan också att använda tidigare sparad ärendeinformation som underlag för informationsutskick, reklam, kampanjer riktade från oss direkt till dig.

Ärenden, och därmed dina personuppgifter, sparas digitalt av oss, och följer både gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner mot obehörigt intrång. Ärenden används inte av tredje part och delges inte tredje part av oss även om tredje part kan vara bärande medium i kommunikation, t ex Google epost. Vi har ingen tidsbegränsning för hur länge ärenden sparas då vi kan behöva följa ett ärendes utveckling så länge verksamheten bedrivs.

Kontaktformulär

Det data du fyller i formulären på denna webbplats skickas till oss för vidare hantering. Vi använder den för att kontakta dig eller behandla en eventuell order.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi använder Microsoft för hantering av epost som kommer in från kontaktformulär.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du använder kontaktformulären så kommer datan att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att förenkla beställningar och kunna följa upp tidigare kontakt med oss.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på vår webbplats (om möjlighet finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Det är viktigt för oss på Palmenco att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi vidarebefordar aldrig dina personuppgifter till andra företag. Däremot skall det nämnas att vid digital kommunikation med oss använder vi oss av Microsoft för epost, webbformulär och annan digitalt förmedlad kommunikation.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud (Data protection officer) som granskar att dessa regler följs.

Vad räknas som personuppgift

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik. Vi sparar inte för verksamheten ovidkommande information om dig.

Kontaktinformation

Se sidan ”kontakta oss”.