Hastighetsmätning

Palmenco AB har flera produkter för att mäta hastighet i olika sammanhang. Vanligast är hastighetsmätning i trafik på vägarna men vi arbetar även med hamnar, gruvor, travbanor och andra platser där hastighet och trafikstatistik är av intresse. Vi arbetar med såväl egenutvecklad teknik såsom Trip-Track och radarteknik men är också återförsäljare av Kustom Signals radar och ProLaser produkter.

Stora kunder är givetvis Polisen i de Nordiska länderna med vilka vi har decenniers erfarenhet och samarbete med, men även andra myndigheter såsom kustbevakning och Tull. Verksamheten är ackrediterad av SWEDAC och vi utför givetvis kalibrering och service. Vi kan även hjälpa till med trafikanalys och statistik samt behandling av data för att passa just er verksamhet.


ProLaser 4

ProLaser 4 är ett instrument för dig som behöver ett enkelt men exakt mätinstrument för hastighet och avstånd.

Sikta och tryck av och du får mätvärdena direkt presenterade i OLED displayen. Under mätning ser du även avstånd och hastighet i den infällda displayen i siktet.

Anpassad för nordiska krav på rättssäkerhet och testad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vi utför även kontroll av ProLaser 4 samt liknande instrument.

 • +-1 km/h hastighetsnoggrannhet
 • Miljötålighet IP54
 • Klarar en dags mätning på 4xAA batterier
 • Hastighetsområde 5 till 320km/h
 • Avståndsområde 10 till 2438m
 • Elektronisk plombering
 • Laserklass 1 (ögonsäker)
 • 0.3s till första mätvärde
 • Temperaturområde -40 till +60°C
 • Vikt 1.2kg

trip-track m13

​trip-track m13 är en genomsnittshastighetsmätare som används för att beräkna en hastighet för exempelvis ett framförliggande fordon. 

trip-track m13 är konstruerad för att användas på såväl motorcykel som bil och accepterar olika gränssnitt mot fordonet.

Instrumentet är testat på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för att säkerställa mätnoggrannheten.

 • +- 1km/h hastighetsnoggrannhet
 • Mätområde 0-999.99km/h
 • Klocknoggrannhet 99.99%
 • Temperaturområde -40 +70°C
 • E-märkt
 • Miljötålighet IP66, klarar MC montering