Dörrvakter i Birmingham uppmanas alkoholtesta gäster med AlcoBlow.

Alkotest för att minska våld på krogen.

Dörrvakter i Birmingham uppmanas att alkoholtesta sina gäster med hjälp av AlcoBlow och mer än 40 platser i staden har anslutit sig med stöd av polisen, i syfte att minska våld relaterat till alkoholkonsumtion. Polisinspektören Dave Francis från centrala polisstyrkan i Birmingham säger att det förhindrar människor från att dyka upp redan berusade vid utestället.
Dave förklarar att AlcoBlow är en alkoholmätare som låter barägarna på ett enkelt sätt kontrollera berusningsgraden hos gästerna. Detta underlag kan sedan användas som grund för avvisning och minskar motsättningar från gästerna.

AlcoBlow är ett enkelt och snabbt instrument för alkotest, där ett stort antal människor kan testas samtidigt med minimalt intrång. I passivt läge kan dörrvakterna mäta förekomst av alkohol runt testpersonen om testpersonen inte kan eller vill samarbeta.

I aktivt läge blåser användaren i koppen och mätningen av alkoholhalten i utandningsluft sker helt automatiskt. Lysdioder indikerar nivå av alkohol i utandningsluften (grön, gul eller röd) och nivån kan anpassas efter behov.